Holdstart

HOLDSTART 2020 – 2021

Tirsdag 1/9 kl 17.30-20.30 (Lukket – Ring for tilmelding)
Onsdag 30/9 kl 17.30-20.30 (Lukket – Ring for tilmelding)

EFTERÅRSFERIE I UGE 42

Torsdag 22/10 kl 17.30-20.30 (Få ledige pladser)
Tirsdag 3/11 kl 17.30-20.30
Onsdag 2/12 kl 17.30-20.30

JULEFERIE I UGE 53

Torsdag 14/1 kl 17.30-20.30
Tirsdag 2/2 kl 17.30-20.30

VINTERFERIE I UGE 8