Generhverv

Skal du generhverve dit kørekort? Læs mere her

Generhverv

Hvis du har fået frakendt din førerret og ønsker at få den tilbage, skal du generhverve førerretten. Generhvervelse betyder, at du kan få din førerret igen på visse betingelser. En betingelse er, at du består en kontrollerende køreprøve. En anden betingelse KAN være, at du skal gennemføre et kursus i alkohol/narko/trafik (ANT-kursus), hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel.

Herunder kan du læse om en række af de regler du skal være opmærksom på ifm at generhverve et mistet kørekort

Betinget frakendelse af kørekort

Hvis din førerret er blevet frakendt betinget, vil du være i en prøveperiode på 3 år, hvor:

 • du skal bestå en kontrollerende køreprøve, som Færdselsstyrelsen indkalder dig til. Køreprøven omfatter en teori- og praktisk prøve
 • du ikke må begå en ny trafikforseelse, der kan føre til en frakendelse. Hvis dette sker, vil du ubetinget miste dit kørekort i mindst 6 måneder.

Du kan få frakendt kørekortet betinget, hvis du for eksempel:

 • Kører spirituskørsel med 0,5 - 1,2 promille alkohol i blodet.
 • Får 3 klip i kørekortet inden for 3 år
 • Kører mere end 60 % for stærkt
 • Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde

Hvis du har fået en betinget frakendelse af dit kørekort på grund af spirituskørsel efter den 1. september 2005, skal du gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du kan få dit kørekort tilbage.

Hvis din førerret er blevet frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op i kommunen
 • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation
 • dit brev vedrørende frakendelsen, hvor det fremgår, hvornår du skal til kontrollerende prøve.

Ubetinget frakendelse af kørekort

En ubetinget frakendelse af dit kørekort indebærer, at du skal overdrage kørekortet til politiet. Du kan kun få et nyt kørekort, når frakendelsesperioden er overstået og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende prøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Hvis du har været frataget retten til at køre i tre år eller mere, får du kun kørekort til kategori B (almindelig bil). Hvis du havde flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du tage en prøve i alle de kategorier, du ønsker at have kørekort til.

Hvis den ubetingede frakendelse skyldes spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller senere, skal du også fuldføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov til at tage den kontrollerende køreprøve.

Du kan få frakendt førerretten ubetinget, hvis du for eksempel:

 • Kører spirituskørsel med over 1,2 promille alkohol i blodet.
 • Kører mere end 100 % for stærkt
 • Kører hasarderet eller groft uforsvarligt
 • Får kørekortet betinget frakendt 2 gange inden for 3 år.

Du skal møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op i kommunen
 • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation
 • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Det siger reglerne for betinget frakendelse og ubetinget frakendelse af kørekort jf. Færdselslovens §§ 106, 115:

§ 106. Er førerretten frakendt betinget, skal kørekortindehaveren aflægge en kontrollerende køreprøve. Er førerretten frakendt betinget som følge af spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v., skal føreren forinden have gennemført et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)...

§ 115. Er førerretten frakendt ubetinget, skal ansøgeren bestå en kontrollerende køreprøve, før generhvervelse af førerretten kan ske, jf. dog stk. 2, § 116, stk. 1, og § 117, stk. 2. Er førerretten frakendt ubetinget i medfør af færdselslovens § 129, stk. 4, skal ansøgeren dog kun bestå en kontrollerende køreprøve, hvis førerretten har været frakendt i en sammenhængende periode på 1 år eller mere, eller hvis der ved ansøgning om generhvervelse af førerretten er forløbet mere end 1 år regnet fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen, jf. færdselslovens § 129, stk. 7...

Hos Christians Køreskole kan vi hjælpe hvis du har mistet førerretten til din bil - uanset om det er betinget eller ubetinget. Tilmeld dig vores hold betinget/ubetinget for at generhverve dit mistede kørekort.

Christians Køreskole er medlem af Danske Kørelæreres Forbund

logo Danske Kørelæreres Forbund