Kørselsforbud

Alt om kørselsforbud - hvordan er du stillet hvis du har fået et kørselsforbud?

Kørselsforbud

Hvis du som ny bilist og overtræder færdselsloven groft, vil straffen være strengere for dig end billister der har haft deres kørekort i mere end 3 år. De første 3 år med et nyt kørekort skal der kun 2 klip til i kørekortet, før du får et kørselsforbud.

Kørselsforbuddet træder i kraft når du får klip nummer 2!

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Hvis kørselsforbuddet skyldes spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.

Det siger reglerne for kørselsforbud jf. Færdselslovens § 127:

§ 127. Hvis en forseelse omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 11, § 125, stk. 3, eller § 126, stk. 2, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, 2, 5, 6, 11 eller 12, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. § 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået.

Hos Christians Køreskole kan vi naturligvis hjælpe hvis du har fået et kørselsforbud. Tilmeld dig vores hold for kørselsforbud for at generhverve dit mistede kørekort.

Christians Køreskole er medlem af Danske Kørelæreres Forbund

logo Danske Kørelæreres Forbund