Lovkrav

Adgangskrav:
Du kan tidligst begynde at tage kørekort 3 måneder før din 17 års fødselsdag.

Lovkrav:
Inden du må køre på offentlig vej i skolebilen, skal du på lukket øvelsesplads
(manøvrebane). Teoriundervisning og kørsel skal følges ad, således at undervisningen
i en lektion, først gennemføres i teorilokalet og derefter i skolebilen.

Teoriprøve:
Prøven kan tidligst aflægges 1 måned før din 17 års fødselsdag, og først efter du har
gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus á 8 timers varighed, et komplet
teoriforløb samt de første 14 lektioner i kørsel på vej.

Køreprøve:
Prøven kan tidligst aflægges på din 17 års fødselsdag, og først efter du har bestået
teoriprøven og gennemført et køreteknisk kursus.

Dokumenter:
Lægeattest underskrevet af egen læge, samt vellignende foto 35×45 mm (pasfoto), der
skal påtegnes af lægen. Kopi af sygesikringskort eller andet hvoraf CPR-nr. fremgår samt
opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.
Du skal desuden medbringe gyldigt pas eller dåbs/fødselsattest  både til teori- og køreprøven.